İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

Şartlar ve Koşullar

1-TARAFLAR

İş bu sözleşme  Telsiz mah. Karanfil sk No:1/7 Zeytinburnu / İstanbul adresinde bulunan Weecomi Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş şirketi ( bundan böyle sadece ''weecomi'' olarak anılacaktır)  ile diğer taraf aşağıda aşağıda  açık bilğileri bulunan …………………………………………. gerçek kişi veya tüzel kişi ( bundan böyle iş ortağı olarak veya Distribütör olarak  anılacak ) arasında   .../ ..../ 2017tarihinde akdedilmiştir

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

Weecomi tarafından üretilen ve/veya satılan ürün ve hizmetlerin iş bu sözleşme kapsamında iş ortağı tarafından şahsi kullanımı için ve/veya üçüncü kişilere tanıtmak ve satmak amacı ile Weecomi'den alınması ve adrese teslim satılması, bu satış organizasyon tutarları üzerinden pasif ve Aktif gelir elde etmesi koşulları iş bu sözleşmenin konusunu teşkil etmektedir.

3-TANIMLAR

Weecomi : Weecomi Organizasyon sanayi ve ticaret limited şirketi  tarafından her türlü tüketim ürünü ve hizmetlerinin doğrudan satış sistemi ile pazarlanması amacını taşıyan girişimin temel adı ve markasıdır.

İş ortağı: Weecomi tarafından üretilen ve satılan ürünleri şahsi kullanımı ve/veya üçüncü kişilere tanıtmak ve satmak amacı ile Weecomi'den  satın alan bu ürünleri dilediği takdirde üçüncü kişilere tanıtan ve söz konusu ürünleri ve hizmeti üçüncü kişilere satan kişilerdir. İşbu sözleme kapsamında, iş ortağı iş sistemini ve pasif ve aktif  gelir miktarını arttırmaya yönelik olarak, istediği takdirde şirketi yeni, gerçek ve tüzel kişiler ile tanıştıran ve onlarında iş ortağı olmasına vesile olan kişidir. İş ortağı Weecomi  şirketinde herhangi bir pay veya hak sahibi olmadığı gibi aşağıda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, Weecomi   hesabına hiçbir işlem yapmaya yetkili değildir

Sponsor: Weecomi bünyesinde iş ortağı faaliyeti gösterirken istediği takdirde iş hacmini büyütmek için şirketi yeni gerçek ve tüzel kişilerle tanıştıran onlarında iş ortağı olmasına vesile olan iş ortaklarıdır.

 

 

İş ortağı kimlik no (ID) : İş ortağı olarak anılmak üzere aldığı ürün ve hizmet bedelini ödemiş iş ortaklığı sözleşmesi elektronik ortamda kabul etmiş gerçek ve tüzel kişilere Weecomi tarafından verilen iş ortağı kimlik numarasıdır

Site: Weecomi www.weecomi.com , www.weecomi.org  alan adı ile kurulu resmi web sitesidir.

Back Office: Weecomi tarafından iş ortağına özel olarak sunulan İş ortağı Kimlik no ve Şifre ile giriş sağlatılan özel tasarım bir sanal ofis yazılımıdır. İş ortakları faaliyetlerini ve ticaretten doğan gelirlerini takip edebildiği ticari kazançlarından doğan ödemelerini talep edebildiği her bir iş ortağına özel hazırlanmış pazarlama dokümanlarının bulunduğu, iş eğitimlerini içeren sunum ve videolarının bulunduğu, kapsamlı bir yazılımı ifade eder. İş ortağının kullanımına sunulan uluslararası kullanıma açık, lisans bedelleri Weecomi tarafından karşılanmış, çok lisanlı, çok kullanıcılı Weecomi iş sistemi içindeki tüm tarafları birbirine bağlayan bir yazılımdır.Dokümanlar: Sözleşmeler iş ortağına özel kişiselleştirilmiş el broşürleri, kartvizit, şirketin pazarladığı veya pazarlayacağı ürünlerin tanıtım broşürleri, garanti belgeleri, kullanım kılavuzları, eğitim kitapçık veya materyalleri, sunum belgeleri gibi İş Ortağı ve şirketin iş sistemini çalıştırmaya veya tanıtmaya yönelik tüm basılı, dijital ve görsel belgelerdir

.4-KAPSAM

4.1. İş bu sözleşme şirket, iş ortağı, müşteri arasında birbirine bağlanmak suretiyle meydana getirilmiş uluslararası çalışılan, sistemin her kademesinde yer alan gerçek ve tüzel kişilere gelir sağlayan bir iş sistemini düzenler.

4.2. İş ortağı iş bu sözleşmeyi kabul etmekle çalışma prensipleri ve etik kurallara uygun olarak hareket edeceğini kabul etmiş olur.

4.3. Weecomi iş ortağı aracılığı ile iş ortağı ve müşteriyi bir ticaret ağı üzerinde bir araya getirir ve bununla aktif ticaret üzerinden iş ortağına pasif ve aktif gelir sağlar.

4.4. Weecomi , sözleşme süresince iş ortağının haklarını koruma garantisi vermektedir. “Sözleşmenin 9. Maddesinde yer alan durumlardan birisi vuku bulana kadar” iş ortağı oluşturduğu ticaret ağından elde ettiği pasif gelirini almaya devam eder ve haklarını korur.

4.5. İşbu sözleşme 9. Maddesinde yer alan durumlardan birisi vuku bulana kadar iş ortağı,aşagıdaki lisansları ve fiyatları  yazılı olan marketinğ plana baglı olarak kendi ve organizasyonundaki kobilerden   paketini tavsiye satışı yaparak bağladığı üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerden gelir elde etmeye devam eder. İş ortağının

 

bağladığı üye iş yerinin “üye iş yeri sözleşmesi” feshedildiğinde ya da süresi dolduğunda, iş ortağının söz konusu üye iş yeri üzerinden elde ettiği pasif gelir de son bulur.

4.6. Weecomi’nin ekte sunduğu kazanç planı iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Kazanç planından elde edilen gelirler dürüstlük, bütünlük ilkesine göre şekillendirilmiştir.

4.7. Weecomi kazanç planı üzerinde önceden haber vermeksizin iş ortağı aleyhine olmamak kaydı ile değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler internet ortamı veya çeşitli duyuru organları duyurularak iş ortağına bildirilir. Duyuru tarihinden itibaren Weecomi bu değişikliklere uygun olarak faaliyetlerini sürdürür.5-

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 İş ortaklığının aktif olduğu günden itibaren 14 (on dört) günlük cayma süresi vardır. İş ortağı, cayma hakkını kullanmak istediğinde, sisteme girdiği tarihte ödediği paket bedeli 90 $ kesilerek  30 (otuz) gün içerisinde iade edilir.  İş ortağının cayma hakkını kullanması durumunda; iş ortaklığının aktifliğinden cayma süresine kadar, ticari iş sistemi kaynaklı muhtemel alacaklarının oluşması durumunda bu alacaklar ödenmez.

5.2. İş ortağı aldığı yetki çerçevesinde gelirini arttırmak için Weecomi iş sistemini kurmakla yükümlüdür. Kendisine verilen yetki dâhilinde kendi imkânları ile yeni iş ortakları bulmak ve müşteriler yaratmakla yükümlüdür. Weecomi’nin iş ortağı adına yeni iş ortağı ve müşteri temin etmek zorunluluğu bulunmamaktadır.

5.3.İş ortağı kendisine özel olarak sunulan dokümanları dilediği kadar bastırma ve dağıtma hakkına sahiptir. İş ortağı bu işlemi yaparken orijinal dokümanların üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Yapılan değişikliklerden Weecomi sorumluluk kabul etmeyeceği gibi doğacak maddi ve manevi zararlardan tazminat hakkını da saklı tutar. Dokümanları bastırma dağıtma konusunda oluşacak ücretler iş ortağının yükümlülüğündedir. İş ortağı bu işler için herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.

5.4. İş ortağı sözleşmede bildirdiği adres, telefon-posta gibi iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri Weecomi’ye yazılı olarak tr@weecomi.com  bildirmek zorundadır. Aksi halde doğacak zararlardan Weecomi sorumlu değildir. İş ortağı adres değişikliğini bildirmez ise kayıt esnasında alınan adres tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

5.5. İş ortağının kayıt esnasında bildirdiği e-posta adresine Weecomi tarafından yapılacak bildirimlerin aksi iş ortağı tarafından iddia edilemeyecek olup bu bildirimlerin yetkili mahkemelerde delil niteliği taşıdığını iş ortağı peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

5.6. İş ortağı iş bu sözleşmede bulunan prensipler ve etik kurallar çerçevesinde hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Weecomi sözleşmeyi fesih etme ve doğacak maddi ve manevi zararlardan tazminat hakkını saklı tutar.

5.7 İşbu sözleşmenin yürürlüğe girmesi için, iş ortağı aşağıda belirtilen paketin ücretini ödemelidir.

 Antlaşmanın toplam miktarı Antlaşması ile tanımlanan Şirketin distribütöre verdiği yazılım ve argumanlardır   «Wee Starter» ______değerinde TL içerir. back  ofis oraganizasyon kurma hakkı müsteri yapma ve bu müşterilerden dogacak pirimler alma hakkı ve eğitimle ve şirketden 200 QR kod alır ( 200 müşteriye sponsor olur ).

«Wee Gold» _____değerinde TL içerir. back  ofis oraganizasyon kurma hakkı müsteri yapma ve bu müşterilerden dogacak pirimler alma hakkı ve eğitimle, şirketden 400 QR kod alır 30 Plastik kart  ( 430 müşteriye sponsor olur ).

 « Wee VIPGOLD » ______ değerinde TL içerir. back  ofis oraganizasyon kurma hakkı müsteri yapma ve bu müşterilerden dogacak pirimler alma hakkı ve eğitimle, şirketden 900 QR kod alır 100 Plastik kart  ( 1000 müşteriye sponsor olur ).Kobi anlaşma yetkisi ve Bir Adet Taplet verilir

Aşagıdaki resimde paket içerikleri deteylı olarak gösterilmiştir

 

 

İş Ortaklığı paket ücreti 3 yöntem ile ödenebilir.

Online olarak www.weecomi.com web sitemizden,

İstanbul Genel  Merkezde bulunan POS cihazından,

Havale yöntemi ile,aşagıda belirtilen hesap numaralarına

 Weecomi ticari İşletme Paket bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar.İş Ortağı Türk Lirası hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde iş ortaklığı aktif hale gelmez ve sözleşme yürürlüğe girmez. Ödeme yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde iş ortaklığı aktifleştirilir. Cuma günü ya da hafta sonu yapılan işlemlerde aktivasyon pazartesi günü gerçekleştirilebilir.

5.9. İş ortağının Türkiye Cumhuriyeti dışında kurmak istediği ticari iş modelini o ülkenin Weecomi tarafından belirlenmiş çalışma koşullarına tabidir. Bu koşullar iş ortağının kendi bulunduğu ülkedeki çalışma koşullarından farklılık gösterebilir. İş ortağı işbu sözleşme ile Weecomi  tarafından belirlenmiş ülke dışı çalışma koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.10. Weecomi iş ortağının ticari iş modelini kurması için gerekli olan Back office, site ve işletme sistemini güncel tutmakla yükümlüdür. Sistem ve site üzerinde yapılacak güncelleme ve bakım çalışmaları iş ortağına bildirilecektir. Bu güncelleme ve bakım süreleri içerisinde iş ortağı hak kaybı iddiasında bulunamaz.

5.11. Weecomi, iş ortağının Weecomi kobi yazılım paket bedelinin ödenmesini müteakip kendisine özel olarak hazırlanan Back Office’i kullanıma açmak ve ürünleri belirtilen adrese göndermekle yükümlüdür.

5.12. Weecomi ticari iş paketi içinde bulunan ürün ve hizmetlerin iş ortakları tarafından doğrudan veya iş ortağı aracılığı ile müşterilerden gelen siparişlerini karşılar. Weecomi kobi  yazılım paketinin ödemesi yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde yazılım paketleri iş ortağına kargo yolu veya şahsen  teslim edilir. Kargodan kaynaklanan sorunlardan Weecomi Ltd. Şti. sorumlu değildir. Adresin eksik, yanlış yazılmasından kaynaklanan problemlerde gecikmeler yaşanabilir.

5.13. Weecomi iş ortağının kurduğu ticari iş modelinden kazançlarını ve diğer hak edişlerini iş ortağının Back Office’inden talep etmesi üzerine ödemekle yükümlüdür. Back Office üzerinden talep edilmeyen kazançlar otomatik olarak ödenmez. İş ortağı kazanımlarını kendisine özel olarak açılan Back Office’ten takip ve talep etmekle sorumludur.

Weecomi, Organizasyon gelirlerini yeni bir iş ortağı dahil ettikten ve lisans bedeli şirkete ödendikten 15gün sonra ki gelecek ilk Salı ve Çarsamba günleri hesabına geçer Alış veriş ve magazalardan doğan prim ise Her ayın 5 den sonra takip eden Salı ve Çarşamba günü hesabına geçer

5.14. İş ortağı, ticari iş hacmini büyütmek amacı ile kendi isteği doğrultusunda sponsor olacağı yeni iş ortağına o güne kadar edinmiş olduğu bilgileri, etik kuralları ihlal etmeden doğru bir şekilde aktarmakla yükümlüdür.

5.15. İş ortağı haklarını devir etmek isterse, devir talebinin weecomi  adresine tebliğ ettikten sonra gerekli araştırma şirket tarafından gerçekleştirilir. Devir eden ve devir alan kişilerden teyit alınmasından sonra ve weecomi şirketine 30 $ günlük tl kurundan çevrilerek ödendiği  takdirde  devir işlemi yürürlüğe girer. Şirket onay olmadan iş ortağı ID’sinin devri ya da satışı gerçekleştirilemez.

5.16.İş ortağı ID’sini miras olarak aile bireylerine bırakabilir. Miras için aşağıdaki şartlar geçerlidir.

 

 

*Mirasçı, esasen iş ortağı olarak kabul edilebilecek şartlara sahip olmak zorundadır.

*Mirasçının tek bir yetişkin olması ve ölenin ilk derece varisi olması gerekmektedir. Bu durumda iş ortaklığı bu kişiye devredilecektir.

*Birden fazla mirasçıların bulunması halinde iş ortaklığı ilk derece yakınlıktaki varislerin ölümü takip eden bir ay içinde aralarından seçecekleri kişinin olacaktır.

*Birinci derece yakınlıktaki varisler arasında yetişkin olmaması halinde iş ortaklığı mahkeme tarafından tayin edilecek vasiye anılan vasinin Wee Comi tarafından onaylanması şartı ile devredilecektir.

*Vasi iş ortaklığı anlaşması ihlal edilmediği sürece ve küçüklerden biri Rüşt yaşına erişinceye kadar iş ortağı temsilcisi statüsünde kalacaktır.

*Bir vasi veya veli iş ortaklığı anlaşmasının ilkelerinin uygulanması amacı ile mirasçının, vesayet altındaki çocuğun veya mahcur için eşin hareketlerinden sorumlu olacaktır. Şirket ilkelerinin yukarıda belirtilen kişilerden herhangi biri tarafından ihlal edilmesi, iş ortaklığının feshi ile sonuçlanabilir.

6- ÇAYMA HAKKI

7.1. İş ortağı aldığı lisans paketini 14 gün içinde iade edebilir

7.2 İş ortağı eğer promosyon paketini aldı ise ( Starter paket ) iade söz konusu değildir

7.3 İş ortağı diğer lisinslarla aldığı paketlerden 90 $ ( O günkü TL Kur farkı ) düşülerek 30 gün içinde hesabına yatırılır

7.4 İş Ortağı bu sözleşmeyi imzaladığı an cayma hakkı kurallarını kabul etmiş ve aksi bir iddada bulunmayacağını şimdiden taahüd eder  

7-SÖZLEŞME KOŞULLARI

7.1.İş ortağı weecomi’nin maaşlı ve SGK’ çalışanı olmayıp ……………. ID nolu iş ortağıdır. İş ortağının weecomi LTD. ŞTİ.’nin sigortalı çalışanı olduğunu söylemesi, bunu yayması ya da ima edici ifadeler kullanması yasaktır.

7.2. İş ortağı Weecomi’nin ürün ve hizmetlerinin alım ve satımını kendi adına bağımsız olarak yapar.

7.3.İş ortağının vergi, SGK ve buna benzer sorumlulukları şahsına aittir. Bu konularda Weecomi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. İş ortağı belli bir kazanç limitini aşıp vergi mükellefi olduğunda yükümlülüğü ve sorumluluğu kendisine aittir. Bu hususta yürürlükte bulunan vergi mevzuatı hükümleri geçerlidir.

7.4.İş ortağı sadece Weecomi’nin sunduğu satışa yardımcı evrakları kullanabilir. Uygun olmayan evrakların kullanılması sözleşmenin fesih nedenidir. İş ortağı Weecomi hakkında sadece basılı malzemelere uygun ifadelerde bulunma hakkına sahiptir.

7.5.İş ortağı Weecomi’nin web sitesinden ve basılı tanıtım evrakları ile verdiği anlatımların dışına çıkmayacak olup gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatler sistem ve işleyişle ilgili yanıltıcı bilgiler veremez.

7.6.İş ortağı Weecomi’ye başka kişilerin iş ortağı olabilmesi için aracılık ettiğinde kendisi ve bu kişilerin başarısı ve satışları oranında ekte sunulan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kazanç planı doğrultusunda prim hak eder.

 

 

7.7. İş ortağının Back Ofisinde görüntülenen kazanç miktarı   brüt kazancı ifade eder.  Bu tutar üzerinden %20 stopaj kesintisi yapılması kanuni zorunluluktur. Stopaj bedeli Wee Comi LTD. ŞTİ. tarafından devlete ödenir.

7.8. Vergi mükellefi olan iş ortaklarının şirkete fatura kesmeleri ve göndermeleri gerekmektedir. Bu faturanın kanunlara uygun şekilde iş ortaklarının vergi dairesini, numarasını, adresini, fatura numarasını ve tarihini gösterir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu fatura karşılığında primleri stopaj kesilmeden ve KDV eklenerek banka hesaplarına yatırılacaktır. Kesilen faturaların asıl nüshasının Wee Comi LTD. ŞTİ’ye tebliğinden itibaren stopaj kesintisi yapılmaksızın hak edişin tamamı iş ortağına ödenir. Vergilendirme iş ortağına aittir.

8- SÖZLEŞME SÜRESİ

8.1.  İşbu sözleşme 9. Maddede yer alan durumlardan birisi vuku bulana ve sözleşme iptal edilene kadar süresiz geçerlidir.

8.2  İş bu şözleşme her yıl otomatik yenilenir ancak pirimlerini takip etmek ve hizmetlerin devamını sağlamak için Back ofisdeki süresinin btiminden sonra 30 $ tl kur karşilığı ödeme yapar

9- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

9.1. İş ortağının sözleşmede belirtilen çalışma koşullarına ve etik kurallara aykırı olarak çalışması durumda Weecomi sözleşme süresinin sona ermesini beklemeden ve hiçbir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkını saklı tutar. Weecomi sözleşmenin feshinden doğacak her türlü maddi ve manevi zararı iş ortağından tazmin etme hakkını saklı tutar.

9.2. İş ortağının, Weecomi ticari iş modelini kurmak ve geliştirmek üzere aldığı iş ortaklığı çerçevesinde çalışırken;

*İş ortaklığı sözleşmesi gereğince şirket ve iş sistemi hakkında edinmiş olduğu tüm bilgilerin gizlilik kapsamında; üçüncü kişilere ve kurumlara, yazılı ve görsel mecraya bu bilgileri aktarması,

*Dolaylı veya doğrudan şirketi, çalışanlarını, iş ortaklarını, şirketin tüzel kişiliğini ve hissedarlığını karalayıcı açıklama ve faaliyetlerde bulunması ve şirket çalışanları ile iş ortaklarına karşı hakaret içeren söylemlerde bulunması,

*Aynı sektörde aynı faaliyeti gösteren başka bir şirket ile çalışması,

*Şirketin işletim bilgilerini kullanarak iş modelini kopyalayarak benzer bir iş kurma teşebbüsünde olduğunun tespit edilmesi durumunda,

*Şirketten yazılı onay almadan, şirkete ait markaların isimleri, logoları, açıklamaları, videoları, sunumları sosyal medyada, dijital ortamda ya da baskı halinde kullanması durumunda,

*İş ortaklığı yazılım paket ücretleri sadece Wee Comi Ltd. Şti’ye ait banka hesapları, web sitesi (www.weecomi.com  , www.weecomi.org ) ya da pos cihazı üzerinden ödenebilir. İş ortaklarının nakit ödeme alması yasaktır. Elden ödeme alınması durumunda,

Weecomi her türlü maddi ve manevi tazminat hakkını saklı tutarak yetkili iş ortağı sözleşmesini derhal fesih eder. İş ortağının her türlü hak edişi bloke edilir.

 

 

9.3. Aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde Wee Comi her hangi bir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkını saklı tutar.

*Türkiye Cumhuriyetinin yasalarına göre suç sayılacak içeriklerin kullanılması,

*İçeriği ne olursa olsun üçüncü kişilere spam mail gönderilmesi,

*Spam mail gönderimi yapılarak Weecomi‘nin her hangi bir mail sunucusunun kara listelere girmesine neden olunması,

*Genel ahlak kurallarına aykırı yayın yapılması,

*Diğer yetkili iş ortakları ve müşterilerin aldıkları hizmetleri engelleyici faaliyetlerde bulunulması,

*Weecomi’nin sunucuları aracılığı ile başkalarının bilgisayar ve hesaplarına ulaşmaya çalışılması veya buna benzer davranışlarda bulunulması,

*Telif haklarına aykırılık teşkil eden korsan yazılımlar müzik, film ve benzeri dosyaların dağıtılması,

*Yukarıda belirtilmemiş olmasına rağmen şimdi ya da gelecekte yasalar ile yapılması yasaklanan faaliyetlerde bulunulması,

*Weecomi sisteminin sunmuş olduğu hizmet ve avantajlarının dışında kalan gerçeğe aykırı beyanlar, ürün ve hizmet satışının dışında kazanç sağlayan ifadeler ve sunumlarda bulunması,

*Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarında dolaylı ve doğrudan şirketi çalışanlarını iş ortaklarını şirketin tüzel kişiliğini ve hissedarlarını karalayıcı açıklama ve faaliyetlerde bulunması,

9.4 Teknik konularda üye iş yerinin yaşadığı problemler, nitelik ve kalite ilgili hususlardan iş ortağı sorumlu değildir. Bu konuda üye iş yerinin muhatabı Weecomi LTD. ŞTİ.’dir.

10-UYUŞMAZLIK VE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

10.1. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

10.2. İş ortağı iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Weecomi’ye ait defter ve bilgisayar kayıtları ile elektronik postayı HMK 193.maddesi bağlamında muteber delil olarak kabul edeceğini kabul eder.

10.3. Weecomi iş ortaklarına 30 (otuz) gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşme üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

10.4. Weecomi işbu değişikliklerin iş ortağına bildirdikten sonra 7 (yedi) gün içinde, iş ortağı değişiklikleri kabul etmeme hakkını saklı tutar.

 

 

 

 

 

 11-BİLDİRİMLER

11.1. Bu iş modeli dâhilinde Wee Comi Ltd. Şti (www.weecomi.com ) tarafından gönderilecek sms ve e-postaları almayı kabul ediyorum.

İş bu sözleşme 11 (on bir) maddeden ibaret olup kayıt işlemi tamamlandıktan sonra İş Ortağı tarafından okunmuş, kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.

 

İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ                                                                                            

(*) Adı Soyadı    :     ………………………………………………………………………………                                                                               

(*) T.C. Kimlik No  : ………………………………………………………………………………..                                                                              

(*) İkamet Adresi :     ……………………………………………………………………………                                                                        

(*) Cep Telefonu :     …………………………………………………………………………….                                                                       

(*) E-posta Adresi :   …………………………………………………………………………….                                                                                               

SPONSOR BİLGİLERİ:……………………………………………………………………………….

(*) Adı Soyadı :…………………………………………………………………………………………..                              

(*) İş Ortağı Kimlik No (ID)   :…………………………………………………………………               

                                                                                                               

 

ŞİRKET BİLGİLERİ                                                                       BANKA HESAP BİLGİLERİ

Wee Comi  Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş                                      Wee Comi  Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş  

Telsiz Mahallesi  Karanfil sokak Zeytinburnu / İSTANBUL                                       Kuveyt Türk   Katılım Bankası A.Ş  

Davutpaşa V.D. : 800 057 81 77 Tic. Sic. No :101565-5                                         TR 46 0020  5000 09476656 3000 01  

 

 

 

                                                   

                                                                 KAZANÇ  PLANI

Sistemde  İş ortaklarını kazanç sağlaya  bileceği  5 farklı Plan yer almaktadır

1 : Hızlı Başlangıç Geliri        2: Binari ( Eşleşme ) Geliri           3 : Kariyer Geliri

4: WeeBonus                5: Pasif ( Magza ve müşteri alış verişlerden gelen ) gelir   

 1: Hızlı Başlanğıç Geliri

İş Ortağı işini büyütmek için ve daha fazla müşterilere ulaşmak için sisteme tanıtarak yeni iş ortakları dahil eder ve her dahil ettiği iş ortağının başlangıç lisans bedeline göre weecomi’nin belirlediği bir komisyon alır Yukarda paketlerde belirtidiği gibi ( 5/ 7 ) maddesinde her lisansın bir puan karşılığı vardır bu puanın % 50 kadar kazanç alır haftalık olarak ödenir sadece 14 günlük cayma hakkı beklenir  yukardaki örnek tabloda gösterilmiştir

 

2 : Eşleşme ( binari kazancı )

İş ortağı kendi sisteme dahil ettiklerinden ve dahil ettiği kişilerin sisteme dahil ettiği  organizasyon ağacında oluşabilecek    haftalık puandan kısa kol baz alınarak  iş ortağının sisteme girdiği paket baz alınarak  0.11 $ , 0.22 $ , 0,26 $ ile  çarpılarak bir kazanç elde eder ve bu kazançta haftalık olarak ödenir 14 günlük cayma hakkı beklenir

Bu kazançtan faydalanmak için sag tarafta 1  sol tarafta 1  kendi referansın ile sisteme dahil olmuş lisans bedelini ödemiş iş ortağı sartı aranır yukardaki örnek tabloda gösterilmiştir

 

3: Kariyer Kazancı

İş ortağı sistemde 1. Ve 2. Kazançta yer alan kazançlar haricinde sistemde organizasyon kurdukça sistem içinde ekstra kariyerler verilir . Bu kariyer oluşturmada zaman söz konusu değildir ve kesinlikle kariyerden düşme olamaz . Kariyerine göre ekibine dahil olan kişilerden maksimum 9 derinlikten ekstra kazanç ödenir buda haftalık olup  cayma süresi olan 14 gün beklenir Örneğin  siz distribütör kariyerindesiniz ekibinize yani bir iş ortağı dahil ettiniz adı Ahmet olsun Ahmet 490 $ ( 140 P ) ile sisteme dahil oldu siz bundan  İlk kayıt kazancınız olan 70 $ ve binariden eşleşmeyi alırsınız bu sizin 1. Level yani kendi kaydınız olduğu için ekstara  (  140 *0.06 = 8.4 $  ) Daha alırsınız  Sonra diyelim Ahmet’de yeni bir iş ortağı Ayşe’yi  290 $  ( 70  P ) sisteme dahil etti Ahmet tüm kazançlarını alır siz buradan sadece binari alırken eğer sizin kariyeriniz Maneger ise  Ayşe sizin 2. Levelinizdir  o kayıtdan  (  70 *0.05 = 3.5 $ ) ekstra alırsınız bu kariyerinize göre devam eder  bu  kariyer planı aşağıda gösterilecek Pasif ( kobi ,müşter ) gelirde’de (  % 45 ) bölüm    aynı şekilde dağıtıma  girer

 Yukarıdaki şemada örnekle anlatılmıştır

 

 

4:WeeBonus

Bu kazanç adındanda nalaşıldığı gibi bir bonustur  diğer 3 kazançtan ekstra iş ortağının ve ekibinin haftalık çabasına göre ekstar bir gelir sağlar .Buradaki  puanlar haftalık hesaplanır kısa kol baz alınır

1 : WEE  : Bir hafta içinde Pazartesiden Pazar gününe kadar  1.000 puan oluşturduğunda 1  .Lewel  (kendi refarns olduu kişilerin )  binariden o hafta ne kazandı ise sana ekstar  %10 kadar ödeme yapılır

2: WEE : Bir hafta içinde kısa kolunda 3.000 puan oluştuğunda ve sağında solunda direk kendi referanslarından  1.WEE kariyerinde iş ortağı olduğunda bu kariyere ulaşılır 1. Lewel (  kendi refarns olduu kişilerin) binari kazançlarından % 25 alır

3: WEE : Bir hafta içinde kısa koldan 6.000 puan oluştuğunda sağda1 ve solda 1 kendi referanslarından  2 WEE Kariyerinde iş ortağı olduğunda bu kariyere ulaşılır 1.Lewel den ( yani kendi referans olduğun ) iş ortaklarının binari kazancının  % 50 alır   2.Lewel  den ( kendi kayıt ettiği iş ortaklarının sisteme dahil ettiği iş ortaklarının )  binari kazancından  % 10 alır

4: WEE : Bir hafta içinde kısa koldan 15.000 puan oluştuğunda sağda1 ve solda 1 kendi referanslarından  3 WEE Kariyerinde iş ortağı olduğunda bu kariyere ulaşılır 1.Lewel den ( yani kendi referans olduğun ) iş ortaklarının binari kazancının  % 50 alır   2.Lewel  den ( kendi kayıt ettiği iş ortaklarının sisteme dahil ettiği iş ortaklarının )  binari kazancından  % 10 alır  3. Lewel  den  % 10 alırsın

5: WEE : Bir hafta içinde kısa koldan 30.000 puan oluştuğunda sağda1 ve solda 1 kendi referanslarından  4 WEE Kariyerinde iş ortağı olduğunda bu kariyere ulaşılır 1.Lewel den ( yani kendi referans olduğun ) iş ortaklarının binari kazancının  % 50 alır   2.Lewel  den ( kendi kayıt ettiği iş ortaklarının sisteme dahil ettiği iş ortaklarının )  binari kazancından  % 10 alır  3. Lewel  den  % 10 alırsın  4. Lewel den % 10

6: WEE : Bir hafta içinde kısa koldan 50.000 puan oluştuğunda sağda1 ve solda 1 kendi referanslarından  5 WEE Kariyerinde iş ortağı olduğunda bu kariyere ulaşılır 1.Lewel den ( yani kendi referans olduğun ) iş ortaklarının binari kazancının  % 50 alır   2.Lewel  den ( kendi kayıt ettiği iş ortaklarının sisteme dahil ettiği iş ortaklarının )  binari kazancından  % 15 alır  3. Lewel  den  % 10 alırsın  4. Lewel den % 10

7: WEE : Bir hafta içinde kısa koldan 150.000 puan oluştuğunda sağda1 ve solda 1 kendi referanslarından  6 WEE Kariyerinde iş ortağı olduğunda bu kariyere ulaşılır 1.Lewel den ( yani kendi referans olduğun ) iş ortaklarının binari kazancının  % 50 alır   2.Lewel  den ( kendi kayıt ettiği iş ortaklarının sisteme dahil ettiği iş ortaklarının )  binari kazancından  % 25 alır  3. Lewel  den  % 10 alırsın  4. Lewel den % 10

ALL  WEE : Bir hafta içinde kısa koldan 250.000 puan oluştuğunda sağda1 ve solda 1 kendi referanslarından  7 WEE Kariyerinde iş ortağı olduğunda bu kariyere ulaşılır 1.Lewel den ( yani kendi referans olduğun ) iş ortaklarının binari kazancının  % 50 alır   2.Lewel  den ( kendi kayıt ettiği iş ortaklarının sisteme dahil ettiği iş ortaklarının )  binari kazancından  % 25 alır  3. Lewel  den  % 15 alırsın  4. Lewel den % 10  alırsın

Diyelimki  senin 4 tane direk sponsor olduğun 

ALİ   500 $  +  Ayşe  700 $  +   Fatma  1.000 $  Ahmet  300 $  binariden bu hafta para kazandı 

Toplam   =   2.300  $   sen bunun

1 : WEE  isen   % 10  yani     230 $  

2 : WEE   ise     % 25    yani   575 $

3: WEE    ise    %50     yani   1.150 $   ekstra alırsın

Burada haftalık olarak iş ortağı Wee kariyerlerine yükselir her hafta pazarı pazartesiye bağlayan gecen sıfırdan başlar kariyeri yükseldikçe  4 derinliğinden ekstra binari kazancından gelirler alır

 

 

5:Pasif gelir 

Pasif gelir iş ortağını dağıttığı kendi veya marketinğ plana göre ekibinin dağıttığı Q Kodlar,kartlar yaptığı müşterilerden kendinin direk bağladığı kobilerden   her ay yapılan alış verişe göre alacağı pirimdir .Eğer bir iş ortağı 490 $ ile işe girdi ise bir taplet verilir bu tapleti bir kobiyle anlaşma yaptığında( ücretsiz sadece indirim alarak  )  tapleti oraya  bırakır o tapletden yapılan tüm alış verişlerden sadece tapleti bırakan iş ortağına pirim gider Yukarıya gitmez .Eğer İş ortağı Bir kobiye kobi lisansı sattı ise kobi sisteme 1.000 kart ile dahil  oldu ise taplet alış verişlerinden bir kişiye kazanç gider ama kobinin dağıttığı kartlar ve q kodlardan kariyere göre yukarı pirim dağılır  kobi  pirim dağılımı Yukarıdaki  gösterilmiştir

Buradan doğan kazanç her ayın 5 den sonraki ilk Salı çarşamba günü ödenir